banner
15
Tháng 07
2017
Những người đi Gieo
Viết bởi Bút Chì

1. TEAM GIEO

Gieo được thiết kế và thực hiện bởi 16 thành viên – những người đứng đằng sau hàng trăm khoá học và hàng nghìn hoạt động trải nghiệm nghệ thuật của Toa Tàu trong suốt ba năm qua. Những người đi Gieo có kinh nghiệm chuyên môn khác nhau, tuổi đời và trải nghiệm khác nhau, nhưng chia sẻ chung một niềm đam mê: chăm sóc tâm hồn con người bằng nghệ thuật. Gieo Xuyên Việt chính là cách hiện thực hoá giấc mơ của họ: mang trải nghiệm nghệ thuật đi khắp Việt Nam.

 

2. “HẬU PHƯƠNG” CỦA GIEO

Gieo không chỉ có một team-trên-đường tinh nhuệ, mà còn được hỗ trợ bởi “hậu phương vững chắc” nữa. Đây là những người không cùng đi trên đường, nhưng góp phần không nhỏ vào hành trình của Gieo Xuyên Việt 2017:

 

hauphuonggieo

3. CỐ VẤN CỦA GIEO

Cô Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TPHCM

Anh Phạm Trường Sơn, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ cộng đồng LIN

Chị Võ Thị Hải Hoà, Chuyên gia Tài chính

Chị Vũ Phi Yên, Tiến sĩ Tâm lý

doicovan

 

4. CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ GIEO

Quỹ Hoà bình và Phát triển TP. HCM

Công ty FORD Vietnam (một phần tiền mặt và phương tiện di chuyển)

Quỹ cộng đồng Narrow the Gap

 

Tags
  • Team_Gieo

Các bài viết liên quan